Genealogie

Ooit begon ik dit verhaal als een min of meer eenvoudige zoektocht naar mijn voorouders. Maar vervolgens dienden zich allerlei ingewikkelde kwesties aan bij de nakomelingen. Mijn zoektocht naar het verleden van mijn familie mondde daardoor al snel uit in een omvangrijke genealogische inventarisatie.
En toen bleken er ook nog eens meerdere families Spin te bestaan: Noord Holland, Terschelling, Groningen, Duitsland, de Veluwe. Ik verzamelde ook van die families zo veel mogelijk gegevens en ging op zoek naar mogelijke verwantschappen en zo breidde de hoeveelheid informatie zich in de loop der jaren gestaag uit.

Van enige verwantschap met de andere ‘Spinnen’ is overigens niets gebleken en daarom beperk ik mij hier tot de nakomelingen van mijn directe voorouders Albert Hendriks en Roelofje Jans.

Voor zover we dat met zekerheid kunnen nagaan begint de geschiedenis van de familie Spin bij Albert Hendriks en Roelofje Jans.
Albert Hendriks is een dagloner, die lange dagen op het land werkt en die probeert met het weinige dat hij heeft het hoofd boven water te houden. Een man met een sterk gestel want hij bereikt de gezegende leeftijd van tachtig jaar.
Ergens in de periode 1750 – 1760 strijkt hij neer in de omgeving van Steenwijk in de kop van Overijssel. Albert wordt in die periode soms ook aangeduid als Aalbregt Dammeijer. Vermoedelijk is hij een van de velen die op zoek naar werk hun heil zoeken in de vervening rondom Zuidveen. Wie zijn ouders zijn en waar hij vandaan komt weten we niet, maar een afkomst uit het oosten van Nederland of uit Duitsland lijkt wel heel waarschijnlijk. [1]
Als Albert naar de kop van Overijssel komt is er in de vervening rondom Zuidveen nog heel veel werk en daar komen veel arbeiders op af. De bevolkingscijfers laten dat ook duidelijk zien: Zuidveen groeit van 280 inwoners in 1725 naar 590 in 1764. Maar deze grote activiteit betekent niet dat het iedereen voor de wind gaat, want bijna 50 % van de inwoners wordt gerekend tot de categorie armen.

Genealogisch menu:
1. De zoektocht naar Albert Hendriks
Waar komt Albert Hendriks vandaan en wie zijn zijn ouders?
2. De naamkwestie: Spin of Damhuis?
Bij de nakomelingen van Albert Hendrik speelt een ingewikkelde naamkwestie. Sommigen noemen zich Spin, anderen claimen dat hun achternaam Damhuis is.
3. Spin: de naamsaanneming.
Wie lieten in 1812 de achternaam Spin vastleggen?
4. De naam Spin: achtergronden
Waar komt de familienaam Spin vandaan?
5. De naam Dammeijer
Op zoek naar de oorsprong van de naam Dammeijer, waarmee Albert Hendriks aanvankelijk werd aangeduid.
6. De stamboomgegevens
Hier zijn alle bekende nakomelingen van Albert Hendriks en Roelofje Jans te vinden.

Klik hier om te reageren.