Genealogie

In 1762 stichtten Albert Hendriks en Roelofje Jans een gezin in Zuidveen, een dorp nabij Steenwijk dat zijn ontstaan dankt aan de turfafgravingen die er al vanaf de 14de eeuw plaatsvonden.
In deze genealogie zijn alle mij bekende nakomelingen van Albert en Roelofje vermeld.
Het is het verhaal van een eenvoudige familie van landarbeiders, boerenknechten, dienstmeiden en eenvoudige werklieden. Hardwerkende mensen die weinig ontwikkeld waren en in tamelijk armoedige omstandigheden leefden. Het dunbevolkte, landelijke grensgebied van Overijssel, Drenthe en Friesland was hun leef- en werkomgeving.

Alle genealogische data zijn vernieuwd en aangevuld met een schets van de historische context en tal van details over het leven van de nakomelingen van Albert en Roelofje.
De stamboomgegevens zijn verplaatst naar een aparte site: Genealogie Spin.

Johan Spin,
Dronten, juni 2021.