Een ontmoeting met vredesapostel Harcourt Klinefelter

Harcourt Klinefelter
Martin Luther King en Harcourt Klinefelter tijdens de March Against Fear in Mississippi in 1966.

Vandaag, 20 januari 2020, had ik een indrukwekkende ontmoeting met Harcourt Klinefelter, de man die in het midden van de jaren zestig enkele jaren persvoorlichter was van Martin Luther King.
In het voorjaar van 1965 op het hoogtepunt van de strijd voor gelijke burgerrechten kwam Klinefelter ‘gewapend’ met zijn draagbare bandrecorder naar Selma vanwaar de lange mars naar Montgomery vertrok. Uitvoerig vertelde Klinefelter me hoe hij onderweg deelnemers aan de mars interviewde. Dominee King stelde hem aan als persvoorlichter en Klinefelter werd verantwoordelijk voor het vastleggen, redigeren en wereldkundig maken van de speeches van MLK. Twee jaar lang was hij nauw betrokken bij alle toespraken die dominee King hield.

De inmiddels 81-jarige Klinefelter heeft zijn hele leven gewijd aan het in woord èn daad levend houden van de droom waar Martin Luther King met zoveel passie over sprak.
De EO maakte in 2018, vijftig jaar na de dood van King een documentaire over Klinefelter