Corrie Spruyt, gemeenteambtenaar in het verzet

Dit artikel is gepubliceerd in de Veenbrief jrg, 35, nr. 4, december 2021.
De Veenbrief is een uitgave van de Stichting Historie Heerenveen.