Myrtle Lawrence

Myrtle Lawrence was een blanke, analfabete vrouw die als sharecropper [deelpachter] een armoedig bestaan leidde en op latere leeftijd van zich deed spreken als activiste.
Myrtle  werd geboren in 1891, werd wees op haar derde, moest op haar zesde al helpen bij de katoenpluk, trouwde en kreeg in totaal zes kinderen. Samen met haar man probeerde ze als deelpachter onder moeilijke omstandigheden een fatsoenlijk bestaan op te bouwen in Arkansas.
In 1934 was in Tyronza de Southern Tenant Farmers’ Union (STFU) opgericht als een aanklacht tegen de uitbuiting van deelpachters door de puissant rijke landeigenaren. De deelpachters waren voornamelijk Afro-Amerikanen. Maar ook blanke Amerikanen die tot de arme, niet bezittende onderklasse behoorden waren slachtoffer van dit systeem. Myrtle Lawrence voegde zich in 1936 bij de STFU en ze bezat het talent om mensen te organiseren en daarbij over de diepe kloof tussen de rassen heen te stappen.

dsc_0261

Myrtle Lawrence (tweede van rechts) was een van de leidende vrouwen in de South Tenant Farmers Union sinds 1937.

They eat the same kind of food that we eat, they live in the same kind of shacks
that we live in, they work for the same boss men that we work for … Why
shouldn’t they belong to the same Union that we belong to?.

Een bijzondere en dappere opvatting in het door rassenscheiding diep verdeelde zuiden. In het kader van de nationale week van de deelpachter mocht ze namens de Union naar New York en door haar ongewone gedrag viel ze daar nogal op. Ondanks haar luidruchtige lach en het constante tabak pruimen groeide Myrtle’s populariteit. De leiding van de vakbond was minder gelukkig met deze beeldvorming, men had liever een ander plaatje gezien, minder plattelands, wat meer aangepast, beschaafd. Haar rol op het nationale toneel was na dit optreden eigenlijk uitgespeeld, maar lokaal en regionaal groeide ze in de jaren dertig uit tot een belangrijke leidende activiste.